Locations for Keo Ong Xanh Brazil. 1
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam]]>
10.792154058412601 106.67314174854891 1500 0 relativeToGround 106.67314174854891,10.792154058412601,0